"Przestań!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Przestań!" po polsku

Przestań!

wykrzyknik
 1. Stop it!  
  link synonim: Nark it!
 2. Shut up! , także: Shuddup! potocznie
 3. Beat it!
 4. Cut it out! , także: Cut it! , także: Cut that!
  • Przestań!, Dość tego!
   Cut it out! I told you I don't like it. (Przestań! Powiedziałem ci, że tego nie lubię.)
   You always complain. Cut it out already! (Ciągle narzekasz. Przestań wreszcie!)
 1. Nark it! British English  
  link synonim: Stop it!
czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [przechodni/nieprzechodni]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich rozkazami, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. quit ***
 3. stow ,
 4. break *****
phrasal verb
 1. leave off
idiom
 1. leave it out
czasownik
 1. stop , *****
  • przestawać, przerywać [przechodni/nieprzechodni]
   I wish the rain would stop for a moment. (Chciałbym, żeby przestało choć na chwilę padać.)
   I stopped smoking a year ago. (Przestałem palić papierosy rok temu.)
   He stopped eating to tell us a joke. (On przerwał jedzenie, żeby opowiedzieć nam kawał.)
   link synonim: cease
 2. drop , *****
  • przestawać (np. coś robić) [przechodni]
   "Do you still play basketball?" "No, I dropped it because of my knee problems." ("Czy nadal grasz w koszykówkę?" "Nie, przestałem to robić ze względu na moje problemy z kolanem.")
   I dropped school because I hated it. (Przestałam chodzić do szkoły, bo jej nienawidziłam.)
 3. bag ****
 4. hold , *****
 5. ixnay American English potocznie
czasownik
 1. persist **
 2. persister

Powiązane zwroty — "Przestań!"

czasownik
idiom
phrasal verb
inne
inne
wykrzyknik
rzeczownik

powered by  eTutor logo