PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozsądek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozsądek" po polsku

rozsądek

rzeczownik
 1. head ***** , także: heid dialekt
  • spokój, rozsądek
   Listen to your head. (Idź za głosem rozsądku.)
   Keep your head. (Zachowaj rozsądek.)
 2. reason *****
  • rozum, rozsądek [niepoliczalny]
   Against all reason, I decided to go with her. (Pomimo wszelkiego zdrowego rozsądku, zdecydowałem się iść z nią.)
   My reason failed and I did something stupid. (Rozsądek mnie zawiódł i zrobiłem coś głupiego.)
 3. wisdom **
  • mądrość, rozsądek [niepoliczalny]
   They need every bit of wisdom you can give them. (Oni potrzebują każdej odrobiny mądrości, jaką możesz im dać.)
   You have great wisdom for such a young age. (Masz dużo rozsądku jak na tak młody wiek.)
   link synonim: sagacity
 4. judgment *** , judgement BrE   [policzalny lub niepoliczalny]
  I won't tell you what to do. You have to trust your own judgement. (Nie powiem ci, co robić. Musisz zaufać swojemu własnemu rozsądkowi.)
  Judgment is more important than emotions. (Rozsądek jest ważniejszy od emocji.)
 5. senses *
 6. good sense   [niepoliczalny]
  You should have the good sense to judge this situation accordingly. (Powinieneś mieć dość rozsądku, żeby prawidłowo ocenić tę sytuację.)
 7. rationality  
  He always believed in rationality above all else. (On zawsze wierzył, że rozsądek jest ważniejszy niż wszystko inne.)
  Your plan lacks rationality. (Twojemu planowi brakuje rozsądku.)
 8. sense *****
  • rozum, rozsądek [niepoliczalny]
   It is better to trust your sense than your feelings. (Lepiej ufać rozumowi niż uczuciom.)
   Let's use common sense in a difficult situation. (Używajmy zdrowego rozsądku w trudnej sytuacji.)
   link synonim: senses
 9. sobriety
 10. judiciousness  
 11. inwit przestarzale

Powiązane zwroty — "rozsądek"

rzeczownik
sąd = court +6 znaczeń
przymiotnik
rozsądny = reasonable +18 znaczeń
inne
przysłówek
rozsądnie = reasonably +5 znaczeń
idiom
czasownik

"rozsądek" — Słownik kolokacji angielskich

good sense kolokacja
 1. good przymiotnik + sense rzeczownik = rozsądek
  Bardzo silna kolokacja

  All of which makes good sense up to a point.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo