"sąd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sąd" po polsku — Słownik angielsko-polski

sąd

Wright County: Clarion, Iowa
rzeczownik
 1. court *****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  I will see you in court. (Zobaczymy się w sądzie.)
  I'm always stressed when I'm in court. (Zawsze się stresuję, kiedy jestem w sądzie.)
 2. bench **
  • sąd, ława sędziego (miejsce, gdzie siedzi sędzia) [SINGULAR]
   The bench is a place where the judge sits. (Ława sędziego to miejsce, gdzie siedzi sędzia.)
   The defendant walked up to the bench. (Oskarżony podszedł do ławy sędziego.)
 3. tribunal *
  • sąd, trybunał [COUNTABLE]
   You will be sentenced by this tribunal. (Będziesz osądzony przez ten trybunał.)
 4. reckoning
 5. law courts
 6. court of law , law court  
 7. judicatory

"sąd" — Słownik kolokacji angielskich

law court kolokacja
 1. law rzeczownik + court rzeczownik = sąd
  Bardzo silna kolokacja

  But who had ever seen him in the law courts?

  Podobne kolokacje:
court of law kolokacja
 1. law rzeczownik + court rzeczownik = sąd
  Zwykła kolokacja

  Those involved have yet to face a court of law.

  Podobne kolokacje: