BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"rozsądny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozsądny" po polsku

rozsądny

przymiotnik
 1. reasonable **
  • rozsądny, realistyczny, osiągalny
   The pay was reasonable, so I decided to take the job. (Wynagrodzenie było rozsądne, więc zdecydowałem się przyjąć pracę.)
   link synonim: sensible
  • rozsądny (o osobie)
  • odpowiedni, rozsądny
   I think my offer is reasonable. (Myślę, że moja oferta jest odpowiednia.)
  • niewygórowany, rozsądny, odpowiedni, niezbyt duży (np. o cenie)
   I bought this house for a reasonable price. (Kupiłem ten dom za niewygórowaną cenę.)
   It's a reasonable price, I'll buy this phone! (To niewygórowana cena, kupię ten telefon!)
   The price is reasonable, you should buy this TV. (Cena jest umiarkowana, powinieneś kupić ten telewizor.)
 2. wise **
  • rozsądny, mądry (np. decyzja)
   Well, I'm sure you made a wise decision. (Jestem pewien, że podjęłaś mądrą decyzję.)
   przeciwieństwo: unwise
 3. rational **
  • racjonalny (o decyzji), rozsądny (o osobie)
   I made a rational decision to start working. (Podjąłem racjonalną decyzję by zacząć pracować.)
   He's a very rational person, you can leave your children with him. (On jest bardzo rozsądną osobą, możesz zostawić z nim swoje dzieci.)
 4. sensible *
  • rozsądny, sensowny
   having sense, reasonable, logical
   Be sensible. (Bądź rozsądny.)
   Your plan to save money sounds sensible. (Twój plan oszczędzania pieniędzy brzmi sensownie.)
   She's intelligent and sensible. (Ona jest inteligentna i rozsądna.)
   link synonimy: reasonable, sound
 5. practical ***
  • rozsądny, praktyczny
   Let's get her a new pot, it will be a practical present. (Kupmy jej nowy garnek, to będzie praktyczny prezent.)
   Yes, I agree, that is a practical decision. (Tak, zgadzam się, to jest rozsądna decyzja.)
   przeciwieństwa: foolish, unwise, romantic
 6. sound *****
  • rozsądny, logiczny
   The book is full of sound advice. (Książka jest pełna rozsądnych rad.)
   It was a sound argument, you convinced me. (To był logiczny argument, przekonałeś mnie.)
   link synonim: sensible
 7. serious ****
  • poważny, rozsądny (o osobie)
   He almost never laughs, he is very serious. (On prawie nigdy się nie śmieje, jest bardzo poważny.)
   You can hire him, he's a serious person. (Możesz go zatrudnić, jest rozsądną osobą.)
   When will you become serious? (Kiedy staniesz się rozsądny?)
 8. prudent
 9. sane
 10. no-nonsense
  • rozsądny, rzeczowy, zasadniczy
   He is a great manager and has a non-nonsense approach to business. (On jest świetnym kierownikiem i ma rzeczowe podejście do biznesu.)
 11. judicious
  • rozsądny, roztropny
   Her husband is a very judicious person. (Jej mąż jest bardzo rozsądną osobą.)
 12. grounded
 13. politic
 14. right-minded
 15. right-minded , right-thinking
 16. judgmatical
 17. senseful
 18. steady-going
 19. judgmatic
 1. in one's right mind

Powiązane zwroty — "rozsądny"

rzeczownik
sąd = court +6 znaczeń
rozsądek = head , także: heid dialekt +10 znaczeń
przysłówek
rozsądnie = reasonably +5 znaczeń
przymiotnik

powered by  eTutor logo