"zdrowy rozsądek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdrowy rozsądek" po polsku

zdrowy rozsądek

rzeczownik
 1. common sense *   [niepoliczalny]
  Use common sense! (Użyj zdrowego rozsądku!)
  Against all common sense, she kissed him back. (Wbrew zdrowemu rozsądkowi, ona też go pocałowała.)
 2. sanity , saneness
  • zdrowy rozsądek, rozum [niepoliczalny]
   Seven years ago Mike lost his sanity. (Siedem lat temu Mike stracił rozum.)
 3. nous   British English potocznie [niepoliczalny]
 4. gumption   potocznie [niepoliczalny]
 5. marbles
 6. mother wit  
 7. level-headedness , także: leveheadedness
 8. horse sense   potocznie
 9. savviness

Powiązane zwroty — "zdrowy rozsądek"

idiom

"zdrowy rozsądek" — Słownik kolokacji angielskich

common sense kolokacja
 1. common przymiotnik + sense rzeczownik = zdrowy rozsądek
  Bardzo silna kolokacja

  I like Clinton because he seems to use a little common sense with what he's doing.

  Podobne kolokacje:
horse sense kolokacja
 1. horse rzeczownik + sense rzeczownik = zdrowy rozsądek
  Luźna kolokacja

  On what day had the American people finally taken leave of horse sense?

  Podobne kolokacje:
sweet reason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdrowy rozsądek
 1. sweet przymiotnik + reason rzeczownik
  Luźna kolokacja

  All through this trial, you two have been the voices of sweet reason.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo