PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"perfect sense" — Słownik kolokacji angielskich

perfect sense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały sens
  1. perfect przymiotnik + sense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The way he saw the world, it made perfect sense.