PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"perfect place" — Słownik kolokacji angielskich

perfect place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonałe miejsce
  1. perfect przymiotnik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And I was really in the perfect place for that.