"perfect place" — Słownik kolokacji angielskich

perfect place kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonałe miejsce
  1. perfect przymiotnik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And I was really in the perfect place for that.

    Podobne kolokacje: