PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"powaga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powaga" po polsku

powaga

rzeczownik
 1. dignity **
  • godność, powaga [niepoliczalny]
   He gave his speech with dignity. (Wygłosił swoje przemówienie z powagą.)
   She declined his offer and left the room with dignity. (Odrzuciła jego propozycję i z godnością opuściła pokój.)
   You must have no dignity to say things like that. (Trzeba nie mieć godności, żeby mówić takie rzeczy.)
 2. severity *
  • powaga, dotkliwość, srogość (np. zimy), ostrość (np. krytyki), surowość (kary)
   The severity of this recession will cause more pain before it ends. (Surowość tego kryzysu spowoduje jeszcze wiele cierpienia zanim się zakończy.)
   Weather of this severity is no friend of mine, I fear. (Obawiam się, że pogoda o takiej srogości mi nie służy.)
 3. gravity **
  • powaga (np. sytuacji) [niepoliczalny]
   You don't understand the gravity of the situation. (Nie rozumiesz powagi sytuacji.)
   The gravity of this problem overwhelmed me. (Przytłoczyła mnie powaga tego problemu.)
 4. seriousness *
  • powaga (np. sytuacji) [niepoliczalny]
   I realize the seriousness of this moment. (Zdaję sobie sprawę z powagi tej chwili.)
 5. sobriety
 6. solemnity
 7. earnestness  
 8. gravitas
 9. earnest *  
  I appreciate the earnest you treat me with. (Doceniam powagę, z którą mnie traktujesz.)
 10. graveness
 11. soberness
 12. demureness
 13. solemnness , także: solemness dawne użycie
 14. serious-mindedness
 15. grievousness
 16. portentousness