"ostrość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostrość" po polsku

ostrość

rzeczownik
 1. focus *****
  • ostrość (w aparacie fotograficznym) [niepoliczalny]
   The focus of this camera is very poor. (Ostrość tego aparatu fotograficznego jest bardzo słaba.)
   Before you start recording, set the focus. (Zanim zaczniesz nagrywać, ustaw ostrość.)
 2. severity *
  • powaga, dotkliwość, srogość (np. zimy), ostrość (np. krytyki), surowość (kary)
   The severity of this recession will cause more pain before it ends. (Surowość tego kryzysu spowoduje jeszcze wiele cierpienia zanim się zakończy.)
   Weather of this severity is no friend of mine, I fear. (Obawiam się, że pogoda o takiej srogości mi nie służy.)
 3. edge ****
  • ostrość, gniew (słyszalny w tonie głosu) [policzalny]
   She said it with an edge to her voice. (Ona powiedziała to z ostrością w głosie.)
 4. acuity
 5. sharpness
  • ostrość (np. noża, ołówka)
  • ostrość, wyrazistość (np. dźwięku, obrazu)
   This picture is out of focus, try to adjust sharpness. (To zdjęcie jest nieostre, spróbuj wyregulować ostrość.)
  • ostrość, surowość (np. tonu głosu, reprymendy)
 6. stringency
 7. abruptness  
 8. acridity , także: acridness
 9. tanginess
 10. acuteness  
 11. stridency
  • ostrość (np. krytyki)
 12. asperity
 13. brittleness
  • ostrość (np. dźwięku, jego wyrazistość)
 14. clearness

powered by  eTutor logo