PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"poważanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poważanie" po polsku

poważanie

rzeczownik
 1. respect ****
  • respekt, podziw, poważanie, szacunek [niepoliczalny]
   She has no respect towards her parents. (Ona nie ma szacunku do swoich rodziców.)
   The teacher could not get any respect among students. (Nauczyciel nie umiał zdobyć żadnego poważania wśród uczniów.)
   The students of this school have great respect to their teachers. (Uczniowie tej szkoły mają dużo szacunku do swoich nauczycieli.)
 2. regard ***
  • szacunek (do kogoś), poważanie [niepoliczalny]
   I have always had regard for my history teacher. (Zawsze miałem szacunek do mojego nauczyciela historii.)
   The youth should have regard for the elderly. (Młodzież powinna mieć szacunek do starszych.)
   Do you have any regard for me? (Czy masz jakikolwiek do mnie szacunek?)
   She has no regard for my feelings. (Ona nie bierze pod uwagę moich uczuć.)
 3. standing **
  • pozycja (społeczna), poważanie, reputacja [niepoliczalny]
   They'll keep us in good standing with the king still. (Nadal będą nas utrzymywać w wysokim poważaniu u króla.)
   He doesn't talk to people of lower social standing. (On nie rozmawia z ludźmi o niższej pozycji społecznej.)
 4. estimation
  • poważanie, szacunek
   They are held in high estimation among their friends. (Oni mają wysokie poważanie w gronie swoich przyjaciół.)
 5. esteem
  • szacunek, poważanie, estyma [niepoliczalny]
   Rocky, we want to present to you a token of our esteem. (Rocky, chcielibyśmy wręczyć Ci prezent jako wyraz naszego szacunku.)
   She is a woman of high esteem. (Ona jest kobietą o wysokiej estymie.)
 6. deference
 7. respectability
 8. gravitas
 9. honouring BrE , honoring AmE
 10. esteeming
 11. revering
czasownik
 1. respect ****
  • szanować, poważać, honorować [przechodni]
   We will respect him in the end for doing so. (Na koniec będziemy go szanować za zrobienie tego.)
   I respect your opinion but I don't agree with you. (Szanuję twoją opinię, ale się z tobą nie zgadzam.)
 2. regard ***
  • cenić, szanować, poważać (kogoś) [przechodni]
   I regard him for his work. (Cenię go za jego pracę.)
   You should always regard your parents. (Powinieneś zawsze szanować swoich rodziców.)
 3. honour BrE , honor AmE ***
 4. esteem
 5. revere

Powiązane zwroty — "poważanie"

przymiotnik
poważny = serious +21 znaczeń
przysłówek
poważnie = seriously +8 znaczeń
idiom
rzeczownik
powaga = dignity +6 znaczeń
czasownik
Zobacz także: zyskać poważanie