BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"szacunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szacunek" po polsku

szacunek

Szacunek jest w związku równie
rzeczownik
 1. respect ****
  • respekt, podziw, poważanie, szacunek [UNCOUNTABLE]
   She has no respect towards her parents. (Ona nie ma szacunku do swoich rodziców.)
   The teacher could not get any respect among students. (Nauczyciel nie umiał zdobyć żadnego poważania wśród uczniów.)
   The students of this school have great respect to their teachers. (Uczniowie tej szkoły mają dużo szacunku do swoich nauczycieli.)
 2. estimate ***
  • szacunek, przybliżona liczba, ocena [COUNTABLE]
   Could you give me a rough estimate of the total cost? (Czy mógłbyś podać mi przybliżony szacunek całkowitego kosztu?)
   It's just an estimate, don't take it seriously. (To tylko przybliżona liczba, nie bierz tego na poważnie.)
   link synonim: estimation
 3. regard ***
  • szacunek (do kogoś), poważanie [UNCOUNTABLE]
   I have always had regard for my history teacher. (Zawsze miałem szacunek do mojego nauczyciela historii.)
   The youth should have regard for the elderly. (Młodzież powinna mieć szacunek do starszych.)
   Do you have any regard for me? (Czy masz jakikolwiek do mnie szacunek?)
   She has no regard for my feelings. (Ona nie bierze pod uwagę moich uczuć.)
 4. dignity **
  • godność, szacunek [UNCOUNTABLE]
   We do all know that each human has their dignity. (Wszyscy wiemy, że każdy człowiek ma swoją godność.)
   It made me lose my sense of dignity. (To sprawiło, że straciłem poczucie godności.)
 5. esteem
  • szacunek, poważanie, estyma [UNCOUNTABLE]
   Rocky, we want to present to you a token of our esteem. (Rocky, chcielibyśmy wręczyć Ci prezent jako wyraz naszego szacunku.)
   She is a woman of high esteem. (Ona jest kobietą o wysokiej estymie.)
 6. estimation
  • poważanie, szacunek
   They are held in high estimation among their friends. (Oni mają wysokie poważanie w gronie swoich przyjaciół.)
 7. reverence
  • rewerencja, cześć, szacunek formal
   This player has a lot of reverence for the game. (Ten gracz ma spory szacunek dla gry.)
   They treat their leader with great reverence. (Oni traktują swojego przywódcę z wielką czcią.)
   This reliquary is an object of cult and reverence. (Ten relikwiarz to obiekt kultu i czci.)
 8. deference
 9. respectability
 10. veneration
 11. respectfulness  

Powiązane zwroty — "szacunek"

czasownik
musieć (coś zrobić, ponieważ komuś coś się należy, np. szacunek) = owe
oszacować = estimate +1 znaczenie
szacować = evaluate +6 znaczeń
szanować = respect +6 znaczeń
wzbudzać (np. szacunek, uwagę) = compel
podważać (np. szacunek) = dent
wzbudzać (np. szacunek) wzniecać (np. emocje) = stoke
nie szanować = disrespect +2 znaczenia
zdjąć nakrycie głowy (aby okazać szacunek) = vail
przymiotnik
wielki (np. szacunek) = mad
wzajemny (np. szacunek, sympatia) = mutual
pospolity (nie zasługujący na szacunek) = cheap
obopólny (np. szacunek) = reciprocal
szacunkowy = general +1 znaczenie
zawyżony (np. oszacowanie, szacunek) = bloated
inne
rzeczownik
phrasal verb
idiom
czerwony dywan (symbolizujący szacunek, uroczyste traktowanie) = red carpet

powered by  eTutor logo