"przedpokój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedpokój" po polsku

przedpokój

rzeczownik
 1. hall , ****
  • hol, korytarz, przedpokój, westybul [COUNTABLE]
   Please, leave your coat in the hall. (Proszę, zostaw swój płaszcz w przedpokoju.)
   Running in the hall is forbidden. (Bieganie po korytarzu jest zabronione.)
 2. hallway **
  • korytarz, sień, przedpokój [COUNTABLE]
   At the end of a small hallway was a living room. (Na końcu małego korytarza znajdował się salon.)
 3. foyer
  • hall, przedpokój (w domu, mieszkaniu)
   Professor, someone is waiting for you in the foyer. (Profesorze, ktoś czeka na pana w hallu.)
 4. anteroom
 5. antechamber  

Powiązane zwroty — "przedpokój"

rzeczownik
pokój = room +2 znaczenia
niepokój = concern +19 znaczeń
spokój = head , także: heid dialect +26 znaczeń

powered by  eTutor logo