"równowaga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "równowaga" po polsku

równowaga

are on a tightrope.
rzeczownik
 1. balance ****
  • równowaga, balans [SINGULAR]
   maintaining stability, equal proportions between challenges and the capability to meet them
   I was never able to keep my balance for more than 5 seconds. (Nigdy nie byłem w stanie utrzymać równowagi przez dłużej niż 5 sekund.)
   Are you a dancer? You have an amazing sense of balance. (Jesteś tancerzem? Masz niesamowite poczucie równowagi.)
   link synonim: equipoise
 2. peace ****
  • pokój (wewnętrzny), równowaga (wewnętrzna) [UNCOUNTABLE]
   Now she's at peace and her suffering is over. (Teraz ona czuje równowagę i jej cierpienie minęło.)
   I'm at peace when I walk in the mountains. (Czuję pokój wewnętrzny kiedy spaceruję po górach.)
   Try yoga - it helps to keep the peace. (Spróbuj jogę - pomaga zachować równowagę wewnętrzną.)
 3. stability **
  • równowaga (emocjonalna) [UNCOUNTABLE]
   A man had to have some kind of stability in his life. (Człowiek musiał mieć jakąś równowagę w swoim życiu.)
   She went to a therapist for she lacked emotional stability. (Ona poszła do terapeuty, ponieważ brak jej było emocjonalnej równowagi.)
 4. equilibrium
  • równowaga (fizyczna) [UNCOUNTABLE]
   The lack of social equilibrium is posing a serious problem for Europe. (Brak równowagi społecznej stwarza poważny problem dla Europy.)
   Those two points need to be in equilibrium towards one another. (Te dwa punkty muszą znajdować się we wzajemnej równowadze.)
   link synonim: equipoise
  • spokój, opanowanie, równowaga (psychiczna) [UNCOUNTABLE]
   Just give him a chance to regain equilibrium. (Daj mu chwilę na odzyskanie równowagi.)
   My friend, your vital equilibrium is disturbed. (Mój przyjacielu, twoja witalna równowaga jest zakłócona.)
 5. poise *
 6. sync , także: synch
 7. deuce
  • równowaga (w tenisie)
 8. mechanical equilibrium
 9. sedateness
 10. equipoise   formal
  link synonimy: balance, equilibrium
 11. equiponderance
 12. counterpoise  
 13. heartsease
idiom
 1. even keel

Powiązane zwroty — "równowaga"

czasownik
zrównoważyć = balance +4 znaczenia
przymiotnik
zrównoważony = sustainable +15 znaczeń
równoważny = equivalent +3 znaczenia
rzeczownik

powered by  eTutor logo