PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zrównoważony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrównoważony" po polsku

zrównoważony

przymiotnik
 1. sustainable **
  • nienaruszający równowagi ekologicznej, zrównoważony
   The world needs to move towards sustainable energy sources. (Świat musi posunąć się w stronę źródeł energii nienaruszających równowagi ekologicznej.)
 2. steady **
  • zrównoważony, opanowany
   He's a very steady person, he never gets angry. (On jest bardzo opanowaną osobą, nigdy się nie denerwuje.)
   I'm not sure he's completely steady. (Nie jestem pewny, czy on jest całkowicie zrównoważony.)
   zobacz także: balanced
 3. balanced **
 4. well-balanced
 5. well-adjusted
 6. poised
 7. level-headed , także: levelheaded
  • zrównoważony, opanowany
   somebody who is not controlled by emotions and typically exhibits good judgement and decision making skills
   Anna is a very level-headed person. (Anna jest bardzo zrównoważoną osobą.)
 8. even-tempered
 9. equilibrated  
 10. even-keeled
 11. right-minded
 12. right-minded , right-thinking
 13. unrattled
 14. equable
  • zrównoważony, spokojny (np. człowiek, głos)
 15. equiponderant  
 16. sobersided
 17. douce
czasownik
 1. balance ****
  • zbalansować, zrównoważyć (np. wydatki i wpływy), bilansować się [przechodni/nieprzechodni]
   Our loss in 2004 was balanced by profit in 2005. (Nasza strata w 2004 została zbalansowana zyskiem w 2005 roku.)
   The pros and cons balance each other, so I don't know how to make up my mind. (Zalety i wady się równoważą, więc nie wiem na co się zdecydować.)
 2. offset *
 3. counteract  
 4. counterpoise