"balanced" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "balanced" po angielsku — Słownik polsko-angielski

balanced **

przymiotnik
 1. pełnowartościowy, zbilansowany (o posiłku, diecie)
 2. równy (o dwóch siłach)
 3. zrównoważony, wyważony
  zobacz także: steady

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Balance is all are on a tightrope.
rzeczownik
 1. równowaga, balans [SINGULAR]
  maintaining stability, equal proportions between challenges and the capability to meet them
  I was never able to keep my balance for more than 5 seconds. (Nigdy nie byłem w stanie utrzymać równowagi przez dłużej niż 5 sekund.)
  Are you a dancer? You have an amazing sense of balance. (Jesteś tancerzem? Masz niesamowite poczucie równowagi.)
  link synonim: equipoise
 2. saldo (stan konta) [COUNTABLE]
  What's the balance on my account? (Jakie jest saldo mojego rachunku?)
  The balance on my account is positive. (Saldo na moim koncie jest dodatnie.)
 3. waga, szala [COUNTABLE]
  He put a pat on a balance. (On położył kawałek masła na wadze.)
  He placed a pig on the balance. (On położył świnię na wadze.)
czasownik
 1. balansować (utrzymywać coś w równowadze) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He balanced the glass at the top of his head. (On balansował szklanką na czubku głowy.)
  The model manages to balance her weight. (Modelce udaje się balansować swoją wagę.)
 2. zbalansować, zrównoważyć (np. wydatki i wpływy), bilansować się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Our loss in 2004 was balanced by profit in 2005. (Nasza strata w 2004 została zbalansowana zyskiem w 2005 roku.)
  The pros and cons balance each other, so I don't know how to make up my mind. (Zalety i wady się równoważą, więc nie wiem na co się zdecydować.)
 3. wyważać, wypośrodkować [TRANSITIVE]
  She doesn't know how to balance her extreme emotions. (Ona nie wie jak wyważać swoje skrajne emocje.)
 4. bilansować (np. dietę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  You should balance your diet to be healthy. (Powinieneś zbilansować swoją dietę, aby być zdrowym.)
  A dietitian helped me balance my diet. (Dietetyk pomógł mi zbilansować dietę.)
 5. ważyć
przymiotnik
 1. bilansowy
 2. wagowy