"saldo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "saldo" po polsku

saldo

rzeczownik
 1. balance ****
  • saldo (stan konta) [COUNTABLE]
   What's the balance on my account? (Jakie jest saldo mojego rachunku?)
   The balance on my account is positive. (Saldo na moim koncie jest dodatnie.)
 2. bottom line **
 3. balance in hand
 4. amount of balance  

powered by  eTutor logo