BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"balanced rudder" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "balanced rudder" po angielsku

balanced rudder
equipoise rudder

rzeczownik
  1. ster zrównoważony

"balanced rudder" — Słownik kolokacji angielskich

balanced rudder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymywany w równowadze ster
  1. balanced przymiotnik + rudder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fin was triangular and carried a short, curved, balanced rudder.

powered by  eTutor logo