"zrównoważony rozwój" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrównoważony rozwój" po polsku

zrównoważony rozwój

rzeczownik
 1. sustainability *  
  We have invested a lot of money into sustainability of our company. (Zainwestowaliśmy dużo pieniędzy w zrównoważony rozwój naszej firmy.)
  Thanks to the strategy of sustainability, we were capable to survive the financial crisis. (Dzięki strategii zrównoważonego rozwoju, byliśmy w stanie przetrwać kryzys finansowy.)
 2. sustainable development  
 3. sustainable growth

"zrównoważony rozwój" — Słownik kolokacji angielskich

 1. sustainable przymiotnik + development rzeczownik = zrównoważony rozwój
  Bardzo silna kolokacja

  Sustainable development has to do with the environment too, however.

sustainable growth kolokacja
 1. sustainable przymiotnik + growth rzeczownik = zrównoważony wzrost, zrównoważony rozwój, trwały wzrost
  Silna kolokacja

  A total of 340 companies met the criteria for sustainable growth.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrównoważony rozwój
 1. balanced przymiotnik + development rzeczownik
  Luźna kolokacja

  It aims for a balanced emotional, intellectual and physical development.

powered by  eTutor logo