PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"spokojny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spokojny" po polsku

spokojny

obrazek do "calm" po polsku obrazek do "easy-going" po polsku Wordsmithing: EASY GOING - Arlee's A to Z - Characterisation
przymiotnik
 1. calm ***
  • spokojny, opanowany
   The calm music made her fall asleep. (Spokojna muzyka ją uśpiła.)
   He is usually very calm: he never raises his voice. (On jest zwykle bardzo spokojny: nigdy nie podnosi głosu.)
   Try to stay calm and ignore his behaviour. (Postaraj się pozostać spokojny i zignoruj jego zachowanie.)
   link synonim: peaceful
   zobacz także: patient, quiet
  • spokojny, cichy (np. miejscowość turystyczna po sezonie)
   Gdansk is very calm in November. (Gdańsk jest bardzo spokojny w listopadzie.)
   This is a very calm place; the tourists don't know about it. (To jest bardzo ciche miejsce; turyści o nim nie wiedzą.)
  • spokojny (o morzu)
   The sea was calm today, there were no waves. (Morze było dziś spokojne, nie było żadnych fal.)
   The weather was very calm yesterday. (Pogoda była wczoraj bardzo spokojna.)
 2. peaceful **  
  Our town is very peaceful. (Nasze miasto jest bardzo spokojne.)
  It was a peaceful demonstration - we held our hands and sang. (To była spokojna demonstracja - trzymaliśmy się za ręce i śpiewaliśmy.)
  The holidays are always a peaceful time for me. (Wakacje to dla mnie zawsze spokojny czas.)
  link synonim: calm
  zobacz także: placid, serene, tranquil
 3. quiet ***
  • cichy, spokojny (np. miejsce, sytuacja)
   It was a quiet evening. (To był spokojny wieczór.)
 4. still *****
  • cichy, spokojny
   He sat still and waited for his turn. (On spokojnie usiadł i czekał na swoją kolej.)
   This village is so still. (Ta wioska jest taka spokojna.)
   link synonim: quiet
   zobacz także: mute
 5. smooth ***
  • płynny, bez zakłóceń, spokojny
   The transmission is smooth. (Transmisja jest bez zakłóceń.)
   Our flight was smooth. (Nasz lot był spokojny.)
  • spokojny, płynny (dźwięk)
   I like the smooth sound of violin. (Lubię spokojny dźwięk skrzypiec.)
   The smooth sound of piano always helps me relax. (Płynny dźwięk fortepianu zawsze pomaga mi się zrelaksować.)
 6. gentle **
  • spokojny, łagodny
   Our dog is really gentle. (Nasz pies jest naprawdę łagodny.)
   I love listening to her, her voice is so gentle. (Uwielbiam jej słuchać, jej głos jest taki delikatny.)
 7. cool ****
  • wyluzowany, spokojny potocznie
   His parents are very cool. (Jego rodzice są bardzo wyluzowani.)
   I would like to be more cool. (Chciałbym być bardziej wyluzowany.)
 8. deliberate , *
  • spokojny, nieśpieszny
   He approached her with deliberate steps. (On podszedł do niej nieśpiesznym krokiem.)
 9. mild **
  • miły, łagodny, spokojny
   He's always so mild, that's why I like him. (Zawsze jest taki miły, to dlatego go lubię.)
   zobacz także: kind, pleasant
 10. orderly *
  • spokojny (np. demonstracja)
 11. placid
 12. tranquil
 13. leisurely
 14. serene
  • łagodny, spokojny (o osobie)
   Your daughter is so serene! (Twoja córka jest taka spokojna!)
   I think that such a serene person cannot be dangerous. (Myślę, że taka łagodna osoba nie może być niebezpieczna.)
   zobacz także: peaceful
 15. sober *
  • spokojny (np. wzór, projekt)
 16. collected
 17. uneventful , także: non-eventful
  • bez przygód (np. o podróży), bez wrażeń (np. o życiu), spokojny (czas)
   My life is so uneventful, I have to change something. (Moje życie jest takie bez wrażeń, muszę coś zmienić.)
   My day at work was pretty uneventful, I'm going home. (Mój dzień w pracy był dosyć spokojny, idę do domu.)
   It was an uneventful journey, it was nothing to write home about. (To była podróż bez przygód, nic specjalnego.)
 18. impassive
 19. restful
 20. sedate
  • opanowany (o osobie), spokojny (np. o miasteczku)
 21. well-behaved
  • grzeczny, spokojny
   Be well-behaved and do as mother says. (Bądźcie grzeczni i róbcie, co mama mówi.)
   You must be well-behaved and use nice language. (Musisz być spokojna i ładnie się wyrażać.)
   link synonim: good
 22. cushy
 23. unhurried
 24. untroubled
 25. composed
 26. even *****
  • spokojny (nieekstremalny)
   He likes even sports. (On lubi spokojne sporty.)
   It was an even competition. (To były spokojne zawody.)
 27. easy-going , także: easygoing
  • wyluzowany, spokojny, niefrasobliwy potocznie
   Most of the people in my town have a very easy-going attitude to life. (Większość ludzi w moim miasteczku ma bardzo wyluzowane podejście do życia.)
   You are always so relaxed and easy-going. (Jesteś zawsze taki zrelaksowany i spokojny.)
   link synonim: laid-back
 28. quiescent
 29. peaceable termin literacki
 30. unruffled
  • spokojny (o powierzchni wody)
 31. non-threatening , także: nonthreatening  
 32. self-possessed
 33. imperturbable oficjalnie
 34. low-pitched
 35. phlegmatic
 36. even-tempered
 37. disimpassioned
 38. easeful  
 39. self-collected
 40. reposeful
 41. self-composed
 42. cool-headed
 43. eventless
 44. unrattled
 45. equanimous
 46. amabile
 47. sostenuto
 48. dovelike  
 49. nonturbulent
 50. equable
 51. douce
 52. cush
 53. cruisy AusE potocznie , także: cruisey
 54. lown ScoE , także: loun ScoE
 55. unflustered  
 1. at ease
idiom
 1. cooled out

Powiązane zwroty — "spokojny"

rzeczownik
pokój = room +2 znaczenia
spokój = head , także: heid dialekt +17 znaczeń
przysłówek
spokojnie = quietly +9 znaczeń
czasownik
uspokajać = calm +12 znaczeń
uspokoić = pacify +1 znaczenie
phrasal verb
wykrzyknik
idiom

"spokojny" — Słownik kolokacji angielskich

at ease kolokacja
 1. at przyimek + ease rzeczownik = zrelaksowany, odprężony, spokojny
  Bardzo silna kolokacja

  The three women seemed at ease with one another for the first time ever.

  Podobne kolokacje: