"uspokajający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uspokajający" po polsku

uspokajający

przymiotnik
 1. reassuring
 2. calming  
 3. soothing *
  • uspokajający (np. dźwięk muzyki), kojący (np. głos)
 4. restful
 5. comfy
  • uspokajający, krzepiący informal
   His voice was so comfy that I felt safe. (Jego głos był tak uspokajający, że poczułem się bezpieczny.)
 6. sedative
 7. calmative
 8. pacificatory
 9. placatory
 10. placative
 11. lulling
 12. depressant  
 13. mitigatory
 14. sooth
przysłówek
 1. lullingly
czasownik
 1. calm ***   [TRANSITIVE]
  That information calmed me. (Tamta informacja uspokoiła mnie.)
  Calm your mother - there is nothing to worry about. (Uspokój swoją matkę - nie ma się czym martwić.)
  I'm fine; you can calm my wife. (Nic mi nie jest; możesz uspokoić moją żonę.)
 2. still *****   literary
  Don't still me, I know something bad will happen. (Nie uspokajaj mnie, wiem, że stanie się coś złego.)
  She stilled the crying baby. (Ona uspokoiła płaczące dziecko.)
 3. quieten British English , quieten down British English , quiet American English ***
 4. gentle **
  • koić, uspokajać
   A glass of wine will gentle her nerves. (Kieliszek wina ukoi jej nerwy.)
   A bar of chocolate gentles me. (Tabliczka czekolady mnie uspokaja.)
 5. steady **  
  You can steady your daughter, she passed the exam. (Możesz uspokoić swoją córkę, zdała ten egzamin.)
  I had to steady my cat after the fireworks. (Musiałem uspokajać mojego kota po fajerwerkach.)
 6. reassure *
 7. mitigate *
  • łagodzić, uspokajać (np. konflikt), zmniejszyć (ciężar, wagę), zmniejszać
   We have to mitigate the conflict between these two groups. (Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.)
   They're trying to mitigate the effects of climate change. (Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.)
 8. soothe
 9. lull
 10. appease
 11. placate
 12. coy
 13. tranquillise British English , tranquilize American English , także: tranquillize , także: tranquillise
  • uciszać, uspokajać (kogoś)
   The thought of her tranquilizes and comforts me. (Myśl o niej uspokaja mnie i pociesza.)
 14. becalm
 15. attemper
 16. tranq
 17. accoy
phrasal verb
 1. settle down *  
 2. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)
czasownik
 1. pacify
  • uspokoić, ułagodzić
   This toy should pacify this crying baby. (Ta zabawka powinna uspokoić to płaczące dziecko.)
 2. allay
 1. set at rest  
phrasal verb
 1. settle somebody down  
  She was annoyed so I settled her down. (Ona była wkurzona, więc ją uspokoiłem.)
  After the argument, she couldn't settle him down. (Po kłótni ona nie mogła go uspokoić.)
 2. calm somebody down  
  to make someone less angry
phrasal verb
 1. calm down *  
  Calm down, please. (Proszę się uspokoić.)
  He took a deep breath to calm down. (On wziął głęboki oddech, aby się uspokoić.)
 2. die down
 3. come down ***   informal
  Come down, everything will be OK. (Uspokój się, wszystko będzie dobrze.)
  Tell her to come down and stop crying. (Powiedz jej, żeby się uspokoiła i przestała płakać.)
 4. shake out
 5. cool down   American English
  The suspect was unable to cool down. (Oskarżony nie był w stanie się uspokoić.)
  Cool down, everything is fine. (Uspokój się, wszystko jest w porządku.)
 6. simmer down
czasownik
 1. relax **   [INTRANSITIVE]
  Don't worry about her, relax, she'll be fine. (Nie martw się o nią, uspokój się, nic jej nie będzie.)
 2. compose oneself
 3. unruffle  
 1. settle one's nerves  
 2. regain one's composure
czasownik
 1. quieten British English , quieten down British English , quiet American English ***
 2. subside
 3. relent
phrasal verb
 1. go down ***
  • uspokajać się, uciszać się (np. wiatr)
   If the storm doesn't go down, we will be stuck here for days. (Jeżeli burza się nie uciszy, będziemy tutaj przykuci przez długi czas.)
   We have to hide, the storm won't go down. (Musimy się schować, burza się nie uspokoi.)
   I hope the wind will go down soon. (Mam nadzieję, że wiatr niedługo się uciszy.)
idiom
 1. ease somebody's mind  
  to make someone stop worrying
  This song always eases my mind. (Ta piosenka zawsze mnie uspokaja.)
  She eased my mind and told me that there was nothing to worry about. (Ona mnie uspokoiła i powiedziała, że nie ma powodu do zmartwień.)
czasownik
 1. set somebody's mind at rest , put somebody's mind at rest , set somebody's mind at ease , put somebody's mind at ease  
 2. put somebody's mind at rest , set somebody's mind at rest  

powered by  eTutor logo