"łagodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łagodzić" po polsku — Słownik angielsko-polski

łagodzić

czasownik
 1. moderate **
  • łagodzić, złagodzić, powściągać formal
   He learns how to moderate his emotions. (On uczy się jak powściągać swoje emocje.)
   I managed to moderate our conflict. (Udało mi się złagodzić nasz konflikt.)
 2. mitigate *
  • łagodzić, uspokajać (np. konflikt)
   We have to mitigate the conflict between these two groups. (Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.)
   They're trying to mitigate the effects of climate change. (Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.)
 3. temper *
  • łagodzić (coś), miarkować, powściągać (kogoś) formal
   It would take a whole army to temper him. (Żeby go powściągnąć potrzebna by była cała armia.)
 4. buffer *
  • łagodzić (np. złe skutki czegoś)
   We cannot eliminate the results, but we may be able to buffer them. (Nie jesteśmy w stanie pozbyć się skutków, ale możemy być w stanie je złagodzić.)
 5. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 6. alleviate *
 7. heal **
  • łagodzić, załagadzać (np. spór, kłótnię) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   An honest conversation has healed the dispute between my father and I. (Szczera rozmowa załagodziła spór pomiędzy moim ojcem a mną.)
 8. soften **
 9. relax **
 10. soothe
 11. appease
 12. liberalize , liberalise British English
 13. sanitize , sanitise British English
 14. salve ,
 15. mollify
 16. attenuate
 17. deaden
  • łagodzić (ból)
   This pill should deaden the pain. (Ta tabletka powinna złagodzić ból.)
 18. leaven
 19. slacken
 20. besoothe
 21. defuse British English , defuze American English
 22. dulcify
  • czynić przyjemnym (dla zmysłów), łagodzić (np. ból) literary
   This sweet melody could dulcify whatever pain you feel. (Ta słodka melodia może złagodzić każdy rodzaj bólu, który odczuwasz.)
 23. extenuate
 24. milden   literary
 25. attemper
phrasal verb
 1. ease on
czasownik
 1. blunt *
 2. ameliorate
 3. allay
 4. water down

"łagodzić" — Słownik kolokacji angielskich

ease on kolokacja
 1. ease czasownik + on przyimek = łagodzić, ustępować, zmniejszać
  Silna kolokacja

  "But I think they may have eased back on the last one."

  Podobne kolokacje: