BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"pogodny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pogodny" po polsku

pogodny

obrazek do "happy" po polsku obrazek do "cheerful" po polsku Photoshop this sunny day
przymiotnik
 1. happy ****
  • pogodny, radosny
   Happy Christmas! (Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!)
   I'm in a very happy mood. (Jestem w bardzo pogodnym nastroju.)
   zobacz także: merry
 2. cheerful *
  • radosny, pogodny, wesoły (np. człowiek)
   Peter is a very cheerful baby and almost never cries. (Peter jest bardzo pogodnym dzieckiem i prawie nigdy nie płacze.)
   He has a very cheerful smile. (On ma bardzo wesoły uśmiech.)
   He is in a cheerful mood today, he smiles all the time. (On jest dzisiaj w wesołym humorze, cały czas się uśmiecha.)
   link synonim: bright
 3. bright ***
  • słoneczny, pogodny (np. dzień, pogoda)
   If tomorrow is a bright day, we can go for a walk. (Jeśli jutro będzie pogodny dzień, będziemy mogli pójść na spacer.)
   Last weekend was so bright that we went sunbathing. (Zeszły weekend był taki słoneczny, że poszliśmy się opalać.)
  • radosny, pogodny, promienny, rozpromieniony
   You're so bright today, did something good happen? (Jesteś dziś taka radosna, czy stało się coś dobrego?)
   She was very bright when she heard about your success! (Była bardzo rozpromieniona, kiedy usłyszała o twoim sukcesie!)
   Jenny is a very bright gal. (Jenny jest bardzo pogodną panną.)
   link synonim: cheerful
 4. fine ****
  • ładny, pogodny (o dniu)
   Tomorrow will be a fine day. (Jutro będzie pogodny dzień.)
   Their wedding took place on a fine Sunday. (Ich ślub odbył się w pogodną niedzielę.)
 5. serene
  • pogodny (np. dzień), bezchmurny (o niebie)
   I looked at the serene sky and saw two birds. (Popatrzyłem na bezchmurne niebo i zobaczyłem dwa ptaki.)
   Such a serene day is ideal for a walk. (Taki pogodny dzień jest idealny na spacer.)
 6. hopeful , *
 7. placid
 8. good-natured
 9. cloudless
  • bezchmurny, pogodny (np. niebo)
   The sky was cloudless and full of stars. (Niebo było bezchmurne i pełne gwiazd.)
   It was a warm and cloudless morning. (To był ciepły i pogodny poranek.)
 10. sunny **
 11. buoyant
 12. good-humoured British English , good-humored American English
 13. vogie
 14. unclouded

Powiązane zwroty — "pogodny"

rzeczownik
pogoda = weather +1 znaczenie
przysłówek
pogodnie = cheerfully +7 znaczeń
przymiotnik
Zobacz także: Pogodapogodynka

powered by  eTutor logo