"płynny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płynny" po polsku — Słownik angielsko-polski

płynny

przymiotnik
 1. running ** , footrace
  • ciągły, płynny
   It is the longest continuous running international event. (To jest najdłuższe ciągłe wydarzenie międzynarodowe.)
   The cake was still running when she turned off the oven. (Ciasto nadal było płynne, kiedy ona wyłączyła piekarnik.)
 2. smooth ***
  • płynny, bez zakłóceń, spokojny
   The transmission is smooth. (Transmisja jest bez zakłóceń.)
   Our flight was smooth. (Nasz lot był spokojny.)
  • płynny (ruch)
   She is a great dancer, her moves are so smooth. (Ona jest świetną tancerką, jej ruchy są takie płynne.)
   The robot's movements are smooth. (Ruchy robota są płynne.)
  • spokojny, płynny (dźwięk)
   I like the smooth sound of violin. (Lubię spokojny dźwięk skrzypiec.)
   The smooth sound of piano always helps me relax. (Płynny dźwięk fortepianu zawsze pomaga mi się zrelaksować.)
 3. liquid ** , liq. (skrót)
  • ciekły, płynny
   They drew liquid oxygen from the ship's fuel system. (Oni pobrali ciekły tlen z układu paliwowego statku.)
 4. fluent
  • biegły, płynny (płynnie posługujący się danym językiem)
   After a year in Spain he was fluent in Spanish. (Po roku w Hiszpanii, on był biegły w hiszpańskim.)
   He speaks fluent German. (On jest biegły w mówieniu po niemiecku.)
   All candidates should be fluent in French. (Wszyscy kandydaci powinni płynnie mówić po francusku.)
   She is fluent in English. (Ona jest biegła w angielskim.)
  • płynny, bezbłędny (o mowie, przemówieniu)
   zobacz także: glib, voluble
  • płynny, gładki (o ruchu)
 5. flowing
  • płynny (o ruchu)
 6. runny
  • płynny, rzadki, lejący się (o substancji), wodnisty (np. sos)
   I tried some runny honey. (Spróbowałem trochę płynnego miodu.)
   This sauce is too runny, give me something else. (Ten sos jest zbyt wodnisty, dajcie mi coś innego.)
 7. voluble
 8. flowy  
 9. fluxional , fluxionary
 10. humoral