Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"related" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "related" po angielsku

related **

How to stop School-Related Gender-Based Violence - Office of the ... Portraits of People Who Look Alike But Aren't Related At All
przymiotnik
 1. powiązany, mający związek, pokrewny, związany
  The word is used in several related but different ways. (To słowo jest używane na kilka powiązanych, lecz różnych sposobów.)
  The two problems are related. (Te dwa problemy są powiązane ze sobą.)
  przeciwieństwo: unrelated
  zobacz także: relevant
 2. skoligacony, spokrewniony (o ludziach powiązanych rodzinnie)
  I didn't know they were related. (Nie wiedziałem, że oni byli spokrewnieni.)
  Are you two related? (Czy wy dwoje jesteście spokrewnieni?)
  przeciwieństwo: unrelated
 3. spokrewniony (np. o gatunkach zwierząt, roślin)
  Dogs are related to wolves. (Psy są spokrewnione z wilkami.)
  przeciwieństwo: unrelated

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
  The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
  My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 2. łączyć (dwie różne rzeczy), powiązać (coś ze sobą), wykazać związek [przechodni]
  How are these two cases related? (Jak te dwa przypadki są ze sobą powiązane?)
  I can't relate these two events to each other. (Nie potrafię połączyć ze sobą tych dwóch wydarzeń.)
 3. zrelacjonować (coś komuś), zdawać sprawę (z czegoś) oficjalnie [przechodni]
  I related to him how the meeting had gone. (Zrelacjonowałem mu, jak przebiegło spotkanie.)
  Once it is over, you must relate your date to me. (Jak już się skończy, musisz mi zrelacjonować twoją randkę.)
 4. nawiązać kontakt (z kimś), rozumieć (czyjąś sytuację) [nieprzechodni]
  They relate to each other. (Oni się nawzajem rozumieją.)
  Our children need a teacher who would relate to them. (Nasze dzieci potrzebują nauczyciela, który by ich zrozumiał.)
  I've never been able to relate to my stepmother. (Nigdy nie byłem w stanie nawiązać kontaktu z moją macochą.)
 5. identyfikować się (z kimś, z czymś), utożsamiać się (z kimś, z czymś)
  Kate relates to this romantic character. (Kate utożsamia się z tym romantycznym bohaterem.)
  I can't relate to the main character in the book. (Nie potrafię utożsamić się z głównym bohaterem książki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. powiązany z czymś, związany z czymś
  I'm looking for information related to politics. (Szukam informacji powiązanych z polityką.)
  They all asked questions related to his illness. (Oni wszyscy zadawali pytania powiązane z jego chorobą.)

Powiązane zwroty — "related"

rzeczownik
relatedness = związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą) +1 znaczenie
przymiotnik
inne
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo