"utożsamiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utożsamiać się" po polsku

utożsamiać się

czasownik
 1. relate ****
  • identyfikować się (z kimś, z czymś), utożsamiać się (z kimś, z czymś)
   Kate relates to this romantic character. (Kate utożsamia się z tym romantycznym bohaterem.)
   I can't relate to the main character in the book. (Nie potrafię utożsamić się z głównym bohaterem książki.)
czasownik
 1. identify ****   [przechodni]
  I don't identify with any character in this book. (Nie utożsamiam się z żadną z postaci w tej książce.)
  You can't identify the author with the narrator of this book. (Nie możesz utożsamiać autora z narratorem tej książki.)
 2. equate *

Powiązane zwroty — "utożsamiać się"

rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo