"equation" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "equation" po angielsku

equation **

This maths equation has left almost HALF of the internet baffled ...
rzeczownik
 1. równanie [COUNTABLE]
  She's very good at solving mathematical equations. (Ona jest bardzo dobra w rozwiązywaniu równań matematycznych.)
  The teacher wrote down an equation on the blackboard. (Nauczyciel zapisał na tablicy równanie.)
 2. równanie matematyczne [COUNTABLE]
  He can solve very complicated mathematical equations. (On potrafi rozwiązywać bardzo skomplikowane równania matematyczne.)
 3. zestaw faktów mających wpływ na określoną sytuację [COUNTABLE]
 4. utożsamianie (np. bogactwa ze szczęściem) [SINGULAR]
  Equation of wealth and happiness is very common. (Utożsamianie bogactwa ze szczęściem jest bardzo popularne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo