"identyfikować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "identyfikować się" po polsku

identyfikować się

czasownik
 1. relate ****
  • identyfikować się (z kimś, z czymś), utożsamiać się (z kimś, z czymś)
   Kate relates to this romantic character. (Kate utożsamia się z tym romantycznym bohaterem.)
   I can't relate to the main character in the book. (Nie potrafię utożsamić się z głównym bohaterem książki.)
czasownik
 1. identify ****
  • identyfikować, rozpoznawać [przechodni]
   We have identified the problem with your printer. (Zidentyfikowaliśmy problem z Twoją drukarką.)
   Someone from the family has to identify the body. (Ktoś z rodziny musi zidentyfikować ciało.)
 2. ID (skrót) , identity card , także: identity document , także: ID card

"identyfikować się" — Słownik kolokacji angielskich

identified with kolokacja
Popularniejsza odmiana: identify with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): identyfikować się
 1. identify czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  "Women look at the problems they face in their own lives and seem to identify with her."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo