BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"rozpoznawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpoznawać" po polsku

rozpoznawać

czasownik
 1. recognise BrE , recognize AmE ****
  • rozpoznawać (kogoś, coś) [przechodni]
   She didn't recognize any of the names. (Ona nie rozpoznała żadnego z nazwisk.)
   Give it a few more years and you won't recognize it. (Daj temu jeszcze kilka lat i nie rozpoznasz tego.)
   I only hoped she would recognise me. (Miałem tylko nadzieję, że ona mnie rozpozna.)
 2. identify ****
  • identyfikować, rozpoznawać [przechodni]
   We have identified the problem with your printer. (Zidentyfikowaliśmy problem z Twoją drukarką.)
   Someone from the family has to identify the body. (Ktoś z rodziny musi zidentyfikować ciało.)
 3. distinguish **
  • rozpoznawać (np. dźwięk, obraz) język pisany [przechodni]
   I distinguish this sound. It's my microwave. (Rozpoznaję ten dźwięk. To moja mikrofalówka.)
   You don't have to be a connoisseur to distinguish this painting. (Nie musisz być znawcą, żeby rozpoznać ten obraz.)
idiom
 1. keep straight
czasownik
 1. diagnose **
 2. reconnoitre BrE , reconnoiter AmE

Powiązane zwroty — "rozpoznawać"

czasownik
inne
rzeczownik
phrasal verb
idiom
przymiotnik
rozpoznawczy = exploratory , także: explorative +4 znaczenia
inne

"rozpoznawać" — Słownik kolokacji angielskich

keep straight kolokacja
 1. keep czasownik + straight przysłówek = rozróżniać, odróżniać, rozpoznawać
  Zwykła kolokacja

  No one looked at her; all eyes were kept straight ahead.

powered by  eTutor logo