BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"identify by" — Słownik kolokacji angielskich

identify by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): identyfikować przez
  1. identify czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She is very pretty, identified by many people in the series.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo