ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odnosić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnosić się" po polsku

odnosić się

czasownik
 1. relate ****
  • odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
   The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
   My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 2. regard ***
  • odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
   Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
   The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 3. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
 4. hold for * , hold good for
  • obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
   Everything I have said holds for every student. (Wszystko, co powiedziałam dotyczy każdego ucznia.)
 5. pertain
 6. touch ****
  • dotykać, odnosić się (do czegoś) [przechodni]
   Let's not touch this subject. (Nie dotykajmy tego tematu.)
   He touched a thorny subject. (On dotknął drażliwy temat.)
   He barely touched the most important issues in his speech. (On ledwo odniósł się do najważniejszych kwestii w swojej przemowie.)
phrasal verb
 1. bear on  
czasownik
 1. derive **
  • czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) [przechodni]
   He derives pleasure from helping others. (On czerpie przyjemność z pomagania innym.)
   I can't derive happiness from life. (Nie umiem czerpać szczęścia z życia.)
   Do you derive profit from your company? (Czy odnosisz zysk ze swojej firmy?)
 2. sustain **
 3. cross-refer

Powiązane zwroty — "odnosić się"

czasownik
nosić = carry +3 znaczenia
przynosić = bring +1 znaczenie
przenosić = move +2 znaczenia
podnosić = lift , lift up +10 znaczeń
wznosić = raise +3 znaczenia
donosić = report +2 znaczenia
znosić = lift +7 znaczeń
phrasal verb
inne
rzeczownik
odniesienie = reference , ref. (skrót) +2 znaczenia

"odnosić się" — Słownik kolokacji angielskich

bear on kolokacja
 1. bear czasownik + on przyimek = odnosić się
  Bardzo silna kolokacja

  He could bring some pressure to bear on us, perhaps.

  Podobne kolokacje:
hold for kolokacja
 1. hold czasownik + for przyimek = obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
  Bardzo silna kolokacja

  They did nothing but hold each other for a long time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo