"odnosić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnosić się" po polsku

odnosić się

czasownik
 1. relate ****
  • odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś), tyczyć się (czegoś) [nieprzechodni]
   The last 5 questions were related to the country's economy. (Ostatnie 5 pytań dotyczyło gospodarki kraju.)
   My speech will relate to climate change. (Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej.)
 2. address ****
  • rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą), odnosić się (do czegoś) oficjalnie [przechodni]
   to try to deal with a problem or question by finding a solution
   We will address it shortly. (Zajmiemy się tym wkrótce.)
   The government tries to address the issue of black economy. (Rząd próbuje rozwiązać problem szarej strefy.)
   We'll address your questions after the conference. (Odniesiemy się do państwa pytań po konferencji.)
 3. regard ***
  • odnosić się, dotyczyć (czegoś) [przechodni]
   Our conversation regarded your behaviour, young lady. (Nasza rozmowa dotyczyła twojego zachowania, młoda damo.)
   The meeting regards some changes in our company. (Spotkanie dotyczy niektórych zmian w naszej firmie.)
 4. hold for * , hold good for
  • obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
   Everything I have said holds for every student. (Wszystko, co powiedziałam dotyczy każdego ucznia.)
 5. pertain
 6. touch ****
  • dotykać, odnosić się (do czegoś) [przechodni]
   Let's not touch this subject. (Nie dotykajmy tego tematu.)
   He touched a thorny subject. (On dotknął drażliwy temat.)
   He barely touched the most important issues in his speech. (On ledwo odniósł się do najważniejszych kwestii w swojej przemowie.)
phrasal verb
 1. bear on  
czasownik
 1. derive **
  • czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski) [przechodni]
   He derives pleasure from helping others. (On czerpie przyjemność z pomagania innym.)
   I can't derive happiness from life. (Nie umiem czerpać szczęścia z życia.)
   Do you derive profit from your company? (Czy odnosisz zysk ze swojej firmy?)
 2. sustain **
 3. cross-refer

Powiązane zwroty — "odnosić się"

czasownik
nosić = carry +3 znaczenia
przynosić = bring +1 znaczenie
przenosić = move +2 znaczenia
podnosić = lift , lift up +10 znaczeń
wznosić = raise +3 znaczenia
donosić = report +2 znaczenia
znosić = lift +7 znaczeń
phrasal verb
inne
rzeczownik
odniesienie = reference , ref. (skrót) +2 znaczenia

"odnosić się" — Słownik kolokacji angielskich

bear on kolokacja
 1. bear czasownik + on przyimek = odnosić się
  Bardzo silna kolokacja

  He could bring some pressure to bear on us, perhaps.

  Podobne kolokacje:
hold for kolokacja
 1. hold czasownik + for przyimek = obowiązywać, dotyczyć, odnosić się
  Bardzo silna kolokacja

  They did nothing but hold each other for a long time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo