"wykazać związek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykazać związek" po polsku

wykazać związek

czasownik
  1. relate ****
    • łączyć (dwie różne rzeczy), powiązać (coś ze sobą), wykazać związek [przechodni]
      How are these two cases related? (Jak te dwa przypadki są ze sobą powiązane?)
      I can't relate these two events to each other. (Nie potrafię połączyć ze sobą tych dwóch wydarzeń.)

powered by  eTutor logo