"related issue" — Słownik kolokacji angielskich

related issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiązana kwestia
  1. related przymiotnik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My husband works in health care, and we often discuss related issues.

powered by  eTutor logo