"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. cold blood = zimna krew cold blood
2. fresh blood = świeża krew (np. nowi członkowie w jakiejś organizacji) fresh blood
3. red blood = czerwona krew red blood
4. royal blood = królewska krew royal blood
5. bad blood = waśń, złe stosunki międzyludzkie, wrogość (w relacji), uraza (do drugiej osoby w związku) bad blood
7. warm blood = ciepła krew warm blood
8. hot blood = gorąca krew hot blood
9. dark blood = ciemna krew dark blood
10. new blood = świeża krew (np. nowi członkowie w jakiejś organizacji) new blood
12. little blood = mało krwi little blood
14. black blood = czarna krew black blood
15. blue blood = błękitna krew, arystokracja blue blood
16. True Blood = Prawdziwa Krew True Blood
17. old blood = stara krew old blood
18. young blood = świeża krew (np. nowi członkowie w jakiejś organizacji) young blood
19. noble blood = szlachecka krew noble blood
20. mixed blood = zróżnicowana krew mixed blood
22. fake blood = sztuczna krew fake blood
23. Precious Blood = Przenajświętsza Krew (krew Chrystusa) Precious Blood
24. innocent blood = nieszkodliwa krew innocent blood
25. whole blood = krew pełna, krew całkowita whole blood
26. pure blood = czysta krew pure blood
27. Indian blood = Indyjska krew Indian blood
29. white blood = biała krew white blood
30. peripheral blood = krew obwodowa peripheral blood
31. infected blood = zakażona krew infected blood
33. venous blood = krew żylna venous blood
34. menstrual blood = krew miesiączkowa menstrual blood
35. oxygen-rich blood = tlenowy-bogaty krew oxygen-rich blood
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.