ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(5) soak, flood, drench
Kolokacji: 3
2. blood begins = krew zaczyna się blood begins
4. blood starts = krew zaczyna się blood starts
5. blood leaves = liście krwi blood leaves
7. blood gets = krew dostaje się blood gets
8. blood shows = krew pokazuje blood shows
9. blood falls = krew odpada blood falls
10. blood stops = krew zatrzymuje się blood stops
11. blood enters = krew wchodzi blood enters
12. blood gives = krew nadaje blood gives
13. blood returns = powroty krwi blood returns
14. blood belongs = krew należy blood belongs
15. blood passes = krew przechodzi blood passes
16. blood reaches = krew sięga blood reaches
17. blood ceases = zaprzestanie krwi blood ceases
18. blood leading = krew prowadząc blood leading
(10) boil, roar, thunder, sizzle
Kolokacji: 4
(15) spew, drool
Kolokacji: 2
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.