KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"black blood" — Słownik kolokacji angielskich

black blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czarna krew
  1. black przymiotnik + blood rzeczownik
    Silna kolokacja

    That black blood poured over the circle and closed it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo