KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
(1) pressure, rush, tingle
Kolokacji: 3
(2) vessel, bath, vial
Kolokacji: 3
(7) sugar, money, glucose
Kolokacji: 3
(8) sample, specimen, sampling
Kolokacji: 4
(9) transfusion, perfusion
Kolokacji: 2
(10) loss, red, amount
Kolokacji: 3
(11) count, circulation
Kolokacji: 3
(12) type, typing
Kolokacji: 2
(13) bank, donation, banking
Kolokacji: 3
(14) feud, vengeance, revenge
Kolokacji: 3
2. blood sugar level = poziom cukru we krwi blood sugar level
3. blood alcohol level = poziom alkoholu we krwi blood alcohol level
4. blood glucose level = stężenie glukozy we krwi, glikemia blood glucose level
5. blood cholesterol level = krew poziom cholesterolu blood cholesterol level
6. blood concentration = zagęszczenie krwi blood concentration
7. blood shed = krew zrzuciła blood shed
8. Blood Meridian = Krew Południk Blood Meridian
9. blood viscosity = lepkość krwi blood viscosity
10. Blood Alley = Krew Aleja Blood Alley
(18) lust, analysis, analyzer
Kolokacji: 3
(19) plasma, sausage, protein
Kolokacji: 3
(25) cholesterol, alcohol
Kolokacji: 2
(28) serum, Sweat
Kolokacji: 2
(31) meal, pudding, Feast
Kolokacji: 3
(32) fat, lipids
Kolokacji: 2
(34) spatter, splatter
Kolokacji: 2
(35) spurt, spray
Kolokacji: 2
(36) drain, pump, capillary
Kolokacji: 3
(37) Wedding, Rite, ritual
Kolokacji: 3
(38) Knot, worm
Kolokacji: 2
(39) drop, droplet, shortage
Kolokacji: 3
(41) drinker, sucker
Kolokacji: 2
(42) blister, groove
Kolokacji: 2
(43) drip, fluke
Kolokacji: 2
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.