ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(5) soak, flood, drench
Kolokacji: 3
(10) boil, roar, thunder, sizzle
Kolokacji: 4
2. blood needs = krew potrzebuje blood needs
3. blood seems = krew wydaje się blood seems
4. blood contains = krew zawiera blood contains
5. blood carries = krew niesie blood carries
6. blood continues = krew kontynuuje blood continues
7. blood appears = krew pojawia się blood appears
8. blood looks = krew wygląda blood looks
10. blood washes = umycia krwi blood washes
11. blood remains = krew pozostaje blood remains
12. blood bears = krew niesie blood bears
13. blood stands = krew stoi blood stands
14. blood gleams = krew świeci blood gleams
(15) spew, drool
Kolokacji: 2
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.