KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
3. blood turns = krew zamienia się blood turns
5. blood freezes = krew przymarza blood freezes
7. blood congeals = krew krzepnie blood congeals
9. blood mixes = krew miesza blood mixes
10. Blood mats = Maty krwi Blood mats
11. blood chills = krew schładza się blood chills
12. blood darkens = krew przyciemnia blood darkens
13. blood thinning = krew przerzedzając blood thinning
14. blood burns = krew pali blood burns
15. Blood explodes = Krew wybucha Blood explodes
16. blood erupts = krew wytryskuje blood erupts
17. blood coagulates = krew krzepnie blood coagulates
18. blood thickens = krew gęstnieje blood thickens
19. blood cools = krew stygnie blood cools
20. blood curdles = krew ścina blood curdles
21. blood crusts = skórki krwi blood crusts
22. blood grows = krew rośnie blood grows
23. blood warms = ciepła krwi blood warms
24. blood heats = krew ogrzewa blood heats
25. Blood flecks = Plamki krwi Blood flecks
26. Blood suffuses = Krew oblewa Blood suffuses
27. blood reddens = krew maluje na czerwono blood reddens
28. blood recedes = krew oddala się blood recedes
29. Blood dyes = Barwniki krwi Blood dyes
30. blood ebbs = odpływy krwi blood ebbs
31. blood blackens = krew smoli blood blackens
(5) soak, flood, drench
Kolokacji: 3
(10) boil, roar, thunder, sizzle
Kolokacji: 4
(15) spew, drool
Kolokacji: 2
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.