KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
(5) smell, sniff
Kolokacji: 2
(11) smear, cover, spray
Kolokacji: 4
(12) spit, pour, spatter, rain
Kolokacji: 5
(14) keep, prevent, invade
Kolokacji: 3
(15) share, pool
Kolokacji: 2
1. share blood = krew akcyjna share blood
2. blood pooled = krew zmobilizowała wspólnie blood pooled
(16) show, write, mean
Kolokacji: 3
(17) call, weep, howl
Kolokacji: 3
(18) inject, analyze
Kolokacji: 2
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.