ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
3. blood dripping = tłuszcz z pieczonego mięsa krwi blood dripping
14. blood begins = krew zaczyna się blood begins
15. blood seeps = krew przesącza się blood seeps
16. blood goes = krew idzie blood goes
18. blood pools = baseny kąpielowe krwi blood pools
21. blood runs down = krew zbiega blood runs down
24. blood spills = krew rozsypuje się blood spills
28. blood starts = krew zaczyna się blood starts
30. blood needs = krew potrzebuje blood needs
31. blood turns = krew zamienia się blood turns
33. blood leaves = liście krwi blood leaves
37. blood seems = krew wydaje się blood seems
42. blood fills = wystarczające ilości krwi blood fills
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.