KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. blood vessel = naczynie krwionośne blood vessel
4. blood cell = komórka krwi, krwinka blood cell
7. blood sugar = poziom cukru we krwi blood sugar
10. blood supply = dopływ krwi, ukrwienie blood supply
11. blood loss = utrata krwi blood loss
12. blood count = morfologia (skład morfologiczny krwi) blood count
15. blood stream = krwiobieg blood stream
16. blood feud = krwawe porachunki rodzinne blood feud
17. blood thinners = leki rozrzedzające krew blood thinners
18. blood disorder = choroba krwi blood disorder
19. blood circulation = krążenie krwi blood circulation
20. blood level = poziom krwi blood level
22. blood lust = żądza krwi blood lust
23. blood money = zapłata dla płatnego mordercy blood money
24. blood red = krew czerwony blood red
27. blood product = produkt krwiopochodny blood product
28. blood donor = dawca krwi, krwiodawca blood donor
29. Blood Institute = Krew Instytut Blood Institute
32. blood glucose = glukoza krwi blood glucose
33. blood bath = wanna krwi blood bath
34. blood sugar level = poziom cukru we krwi blood sugar level
36. blood poisoning = zakażenie krwi, posocznica blood poisoning
37. blood alcohol level = poziom alkoholu we krwi blood alcohol level
38. blood disease = choroba krwi blood disease
39. blood volume = objętość krwi blood volume
40. blood tie = krawat krwi blood tie
42. blood orange = pomarańcza malinowa blood orange
44. blood oath = przysięga krwi blood oath
45. blood glucose level = stężenie glukozy we krwi, glikemia blood glucose level
47. blood cell count = liczba krwinek w mm3 blood cell count
48. blood line = linia krwi blood line
50. blood work = badanie krwi blood work
51. blood sausage = kaszanka blood sausage
52. blood libel = oskarżenia o mord rytualny przez Żydów blood libel
53. blood serum = surowica krwi blood serum
54. blood group = grupa krwi blood group
55. blood cancer = białaczka, rak krwi blood cancer
56. blood drive = akcja krwiodawstwa, akcja oddawania krwi blood drive
57. blood kin = rodzina krwi blood kin
58. blood infection = krew zakażenie blood infection
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.