ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
3. lose blood = strać krew lose blood
5. stir one's blood = mieszać czyjś krew stir one's blood
6. circulate blood = utrzymaj cyrkulację krwi circulate blood
7. put blood = położona krew put blood
8. force blood = krew siły force blood
9. squeeze blood = krew ścisku squeeze blood
10. streak with blood = smuga z krwią streak with blood
11. feed on blood = pasza na krwi feed on blood
13. run in one's blood = dotrzeć czyjś krew run in one's blood
14. splatter with blood = bębnienie z krwią splatter with blood
15. feed blood = krew paszy feed blood
16. drip with blood = kropla z krwią drip with blood
17. push blood = krew pchnięcia push blood
18. slip in the blood = pomyłka w krwi slip in the blood
19. set one's blood = umieszczać czyjś krew set one's blood
20. steal the blood = ukradnij krew steal the blood
21. raise blood = unieś krew raise blood
(5) smell, sniff
Kolokacji: 2
(11) smear, cover, spray
Kolokacji: 4
(12) spit, pour, spatter, rain
Kolokacji: 5
(14) keep, prevent, invade
Kolokacji: 3
(15) share, pool
Kolokacji: 2
(16) show, write, mean
Kolokacji: 3
(17) call, weep, howl
Kolokacji: 3
(18) inject, analyze
Kolokacji: 2
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.