"stir one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

stir one's blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszać czyjś krew
  1. stir czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it was the drill ground and the battlefield that stirred his blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo