"blood is spilled" — Słownik kolokacji angielskich

blood is spilled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew jest rozsypana
  1. spill czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now they had to get away, before their own blood was spilled.

    Podobne kolokacje:

podobne do "blood is spilled" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blood is spilled" po angielsku

czasownik
spill blood = przelewać krew (np. w czasie bitwy)

powered by  eTutor logo