KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blood" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blood rzeczownik

rzeczownik + blood
Kolokacji: 24
life blood • blood of one's victims • cord blood • blood of one's blood • vampire blood • ...
blood + rzeczownik
Kolokacji: 173
blood pressure • blood vessel • blood test • blood cell • blood flow • blood clot • blood sugar • blood sample • blood transfusion • ...
blood + czasownik
Kolokacji: 151
blood flows • blood runs • blood dripping • blood pours • blood spurts • blood oozing • blood drains • blood rushes • Blood trickles • ...
czasownik + blood
Kolokacji: 131
draw blood • shed blood • taste blood • pump blood • smell blood • donate blood • give blood • lose blood • take blood • see blood • ...
przymiotnik + blood
Kolokacji: 99
cold blood • fresh blood • red blood • royal blood • bad blood • warm blood • human blood • hot blood • dark blood • new blood • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) cold, frozen
Kolokacji: 2
(6) human, Holy, alien
Kolokacji: 3
(10) mixed, normal, common
Kolokacji: 3
(11) arterial, venous
Kolokacji: 2
(12) fake, artificial, synthetic
Kolokacji: 3
(16) thick, clotted, only
Kolokacji: 3
1. thick blood = gęsta krew thick blood
2. clotted blood = spowodowana krzepnięcie krew clotted blood
3. only blood = jedyna krew only blood
(18) thin, capillary
Kolokacji: 2
(19) Spanish, German, French
Kolokacji: 3
(20) sticky, wet, watery, spilt
Kolokacji: 4
(21) Irish, Celtic, Hawaiian
Kolokacji: 3
(22) elven, Terran
Kolokacji: 2
(23) excess, extra, pulsing
Kolokacji: 3
(24) fetal, mammalian, placental
Kolokacji: 3
(25) sluggish, stagnant
Kolokacji: 2
(26) Rh-negative, Rh-positive
Kolokacji: 2
przyimek + blood
Kolokacji: 22
with blood • of blood • in blood • for blood • by blood • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.