ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lose blood" — Słownik kolokacji angielskich

lose blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strać krew
  1. lose czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could open her up, but she'd lose too much blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo