KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"white blood" — Słownik kolokacji angielskich

white blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biała krew
  1. white przymiotnik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I had just as much white blood in me as black.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo