"plama krwi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plama krwi" po polsku

"plama krwi" — Słownik kolokacji angielskich

blood stain kolokacja
  1. blood rzeczownik + stain rzeczownik = plama krwi
    Zwykła kolokacja

    Blood stains can still be seen on the church's floor today.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo