"sponsor" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sponsor" po polsku

sponsor

rzeczownik
 1. sponsor , ***
  • fundator (przedsięwzięcia), sponsor (akcji) [policzalny]
   In 1987, the university's media department became the first sponsor. (W roku 1987, uniwersytecki wydział medialny został pierwszym sponsorem.)
   This sport event attracted many sponsors. (To wydarzenie sportowe przyciągnęło wielu sponsorów.)
 2. backer
  • sponsor, mecenas (osoba finansująca określone przedsięwzięcie, zwykle artystyczne)
   We couldn't make it happen without the support from our backers. (Nie byłoby to możliwe bez wsparcia naszych sponsorów.)
 3. patron **
  • protektor, sponsor [policzalny]
   I would like you to become a patron of our band. (Chciałbym, żeby pan został sponsorem naszego zespołu.)
 4. financial backer  
idiom
 1. sugar daddy ,
  • sponsor (starszy mężczyzna, który sponsoruje swoje młodsze partnerki) potocznie
   If you are looking for a sugar daddy, then I am available. (Jeśli szukasz sponsora to jestem do wzięcia.)
   zobacz także: sugar mama

"sponsor" — Słownik kolokacji angielskich

financial backer kolokacja
 1. financial przymiotnik + backer rzeczownik = sponsor
  Bardzo silna kolokacja

  Or perhaps you have a good relationship with your financial backers?

  Podobne kolokacje:
sugar daddy , kolokacja
 1. sugar rzeczownik + daddy rzeczownik = sponsor (starszy mężczyzna, który sponsoruje swoje młodsze partnerki)
  Zwykła kolokacja

  Who really did love her old sugar daddy, at the end.

  Podobne kolokacje:

"sponsor" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sponsor" po angielsku

sponsor , ***

rzeczownik
 1. fundator (przedsięwzięcia), sponsor (akcji) [policzalny]
  In 1987, the university's media department became the first sponsor. (W roku 1987, uniwersytecki wydział medialny został pierwszym sponsorem.)
  This sport event attracted many sponsors. (To wydarzenie sportowe przyciągnęło wielu sponsorów.)
 2. poręczyciel (osoba odpowiedzialna za kogoś, coś) [policzalny]
  You need to have a sponsor to take this loan. (Musisz mieć poręczyciela, żeby dostać tę pożyczkę.)
  Not everyone can be a sponsor. (Nie każdy może być poręczycielem.)
 3. poseł wnioskodawca, inicjator (projektu ustawy) [policzalny]
  The original sponsor has a problem with the law. (Pierwotny wnioskodawca ma problemy natury prawnej.)
  Who was the sponsor of this project? (Kto był inicjatorem tego projektu?)
 4. chrzestny lub świadek bierzmowania [policzalny]
  They simply do not understand what it means to be a sponsor. (Oni po prostu nie rozumieją co znaczy być chrzestnym.)
  My sponsor bought me a bicycle. (Mój chrzestny kupił mi rower.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. chrzestny (ojciec, matka)
  Tom Smith is my sponsor father. (Tom Smith jest moim ojcem chrzestnym.)
  Do you know that aunt Julia is my sponsor mother? (Wiesz, że ciocia Julia jest moją matką chrzestną?)
  I got a new bike from my sponsors. (Dostałem nowy rower od moich chrzestnych.)
czasownik
 1. fundować (wydarzenie), sponsorować (akcję) [przechodni]
  The center was sponsored by both public and private dollars. (Ośrodek był sponsorowany zarówno przez publiczne, jak i prywatne pieniądze.)
  This sports event was sponsored by many companies. (To wydarzenie sportowe było sponsorowane przez wiele firm.)
 2. ręczyć (za kogoś) [przechodni]
  They may also sponsor others to run for political office. (Oni także mogą poręczać za innych, którzy chcą kandydować na urzędy polityczne.)
  I can sponsor her, she is very proper. (Mogę za nią ręczyć, ona jest bardzo porządna.)
 3. przedkładać (projekt ustawy) [przechodni]
  They sponsored the bill we were discussing. (Oni przedłożyli projekt ustawy, który omawialiśmy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo