"financial crisis" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "financial crisis" po angielsku

financial crisis

rzeczownik
 1. kryzys finansowy
  We have not come up with an answer to the economic and financial crisis. (Nie znaleźliśmy odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy.)
  One cannot be certain as to when the current financial crisis will end. (Nie można mieć pewności co do tego, kiedy skończy się obecny kryzys finansowy.)
  Together we must call and work for a European response to the financial crisis. (Musimy razem wezwać do opracowania i opracować europejską odpowiedź na kryzys finansowy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"financial crisis" — Słownik kolokacji angielskich

financial crisis kolokacja
 1. financial przymiotnik + crisis rzeczownik = kryzys finansowy
  Bardzo silna kolokacja

  The paper's financial crisis came to a head in the summer of 1904.